Personalportalen helse sør øst

Logg inn - Sykehuspartner Personalportalen som Sykehuspartner har utarbeidet for alle sykehus i Helse Sør-Øst viser også helse løsningen vil øke i popularitet hos de ansatte. Flere og flere unike brukere blir registrert i tillegg til de som fast benytter seg av øst mobile løsningen. At ansatte sjekker lønnslippen på mobil i stedet for sør papir har gitt store gevinster. Ikke bare sparer OUS en halv million årlig på utsendelse av papirlønnslipper. Løsningen er i tillegg tilgjengelig overalt, er enkel å bruke og har dermed redusert antallet henvendelser til brukerstøtte betraktelig. Å slippe å ringe brukerstøtte er nok en fordel som alle ansatte setter pris på. huisarts fenix Kun helseforetak på SIKT har tilgang til denne tjenesten. Hjelp til Personalportalen fra mobil. Fra mobilen kan du se lønnsslippene dine, skrive reiseregning og. Sykehuspartner leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi har bortimot brukere og forvalter flere tusen.

personalportalen helse sør øst
Source: http://docplayer.me/docs-images/40/2927573/images/page_1.jpg

Content:

For å imøtekomme gode prosesser, endringer personalportalen forbedringer av Smartlearn og Mohive, igangsettes et sør for å styrke forvaltningsarenaene og rutiner for endringer. Det er fremlagt et forslag på modell for sentral systemeier som er godkjent og skal utarbeides videre. Med dette arbeidet vil vi få tydeligere prosessveier og sikre forankring av endringer tilknyttet Læringsportalen. Administratorforum 2 Sentrale mål og øst 2 Elektronisk kurskatalog i HSØ 2 Felles regionale kursutviklinger 3 Samhandling med kommuner 3 Nøkkeltall 4 Evaluering av Læringsportalen 3 E-læring og virtuell simulering 4 Nasjonalt samarbeid 4 Federeringsprosjekt 4 Status helse ambisjoner 4 Nyttårsbrev til administratorer Hei alle administratorer for Læringsportalen! Så er det igjen tid for oppsummering av våre aktiviteter og prosjekter for høsten Ønsker med dette at vi får et riktig godt e-læringsår i ! Så kom høsten hvor det har gått litt i motbakke, og selv om dette høres litt negativt ut, er det ikke bare det. Helse Sør-Øst inngår avtale om IKT-modernisering. En modernisert IKT-infrastruktur i sykehusene gir økt pasientsikkerhet og frigjør ressurser til pasientbehandling. Helse Sør-Øst har valgt å inngå avtale med Hewlett Packard Enterprise som ekstern partner for å modernisere regionens IKT-infrastruktur. Pålogging til Personalportalen hjemmefra: Legg inn ditt brukernavn for Personalportalen i feltet Brukernavn, Dette alternativet skal kun brukes av eksterne ansatte uten et arbeidsforhold i Helse Sør-Øst. Fyll ut feltene og klikk «lagre», brukeren vil da bli opprettet og du kan logge på. Helse Sør-Øst RHF trenger noe mer tid til avklaringer rundt tomteerverv og kostnader knyttet til infrastruktur rundt det nye sykehuset i Drammen. Det legges derfor ikke opp til at styret skal ta beslutning om å gå videre med prosjektet i møtet januar. eieren koken blokker Virksomhetsoverføringen av sykehuset i Kongsvinger til Akershus universitetssykehus ble gjennomført som planlagt i helgen. Kashif Habib i Sykehuspartner har tatt doktorgraden med en avhandling om autentiseringsløsninger for eHelse. Sykehuspartner har fått to nye direktører i høst. Løvaas er fra 1.

Personalportalen helse sør øst Spesialisthelsetjenesten i sør-øst

Helseminister Bent Høie har i foretaksmøte 8. Som en oppfølging av vedtak i styremøtet Ventetidene for pasienter i psykisk helsevern er blant de korteste i landet. På ett år har ventetidene gått ned fra 54 til 32 dager. For ledere: Nye tilganger og ny pålogging. • Verktøyet for automatisk tilgangsstyring henter data fra. Personalportalen og Norsk Helsenetts adresseregister over. Startportalen (Min Gat og Gat hjemmefra)Personalportalen hjemmefra Personalportalen fra mobilOutlook/e-post. Problemer med login. Enkelte ansatte opplever. Som ansatt på et sykehus i Helse Sør-Øst kan du nå logge på Personalportalen for å se lønnsslipp og føre reiseregninger rett fra mobilen. Denne filmen viser. Fra mobilen kan du se lønnsslippene dine, skrive reiseregning og kjørebok. Følg instruksjonen for personalportalen pålogging:. For helse logge på Personalportalen hjemmefra må du ha tilgang på e-postadressen du har oppgitt som sør interne øst. Du må også ha lagt inn ditt mobiltelefonnummer for å kunne motta engangspassord.

Helse Sør-Øst RHF er helseregionene som eier sykehus i sør og øst-Norge. For ledere: Nye tilganger og ny pålogging. • Verktøyet for automatisk tilgangsstyring henter data fra. Personalportalen og Norsk Helsenetts adresseregister over. Startportalen (Min Gat og Gat hjemmefra)Personalportalen hjemmefra Personalportalen fra mobilOutlook/e-post. Problemer med login. Enkelte ansatte opplever. Du vil få tilsendt en passordlenke på SMS eller til den e-postadressen du har registrert som «intern» i Personalportalen. (Dette er oftest e-postadressen du bruker på jobb). Registrer deg. Dette alternativet skal kun brukes av eksterne ansatte uten et arbeidsforhold i Helse Sør-Øst. Startportalen (Min Gat og Gat hjemmefra) Personalportalen hjemmefra Personalportalen fra mobil Outlook/e-post Problemer med login. Enkelte ansatte opplever problemer med å logge inn. Dette gjelder kun i enkelte tilfeller og grunnen til at det ikke fungerer kan variere. Helse Sør-Øst har etablert en felles e-læringsplattform som skal bidra til høyere kvalitet i pasientbehandlingen. E-læringsplattformen skal gjøre det mulig å gjennomføre nettbaserte kurs, sertifisering og annen kompetanseutvikling.


personalportalen helse sør øst Noe gikk dessverre galt. Hvis du prøver å logge inn vennligst forsøk igjen ved å gå til Min helse. Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere • Hvis alt ser riktig ut i Personalportalen, men det fortsatt er mangler i DIPS-tilgangen skal din leder kontakte Brukerstøtte tlf. 32 23 53 • Sykehuspartner kan ikke gi tilganger utover standard.


Som ansatt på et sykehus i Helse Sør-Øst kan du nå logge på Personalportalen for å se lønnsslipp og føre reiseregninger rett fra mobilen. Denne filmen viser. 1. feb Personalportalen ble i mars tilgjengelig på mobil – og siden da har Sykehuspartner har utarbeidet for alle sykehus i Helse Sør-Øst viser.

Accepted Payment MethodsThe CVV code is a 3 digit code that we ask you to enter. Feeling hot What happens to your body in extreme heat. These ensure high performance and adherence to uncompromising requirements in terms of precision, children and families, address and payment details) to process and deliver your order, we will be contacting you without your separate consent to provide you information about our products and services (Service E-Mails)?

We are open about the personal information we collect and have implemented mechanisms to enable you to exercise any rights you might have with respect to your personal information.


The program that saw the biggest improvement in helse top-25 was No! Womens Shoes Womens Block HeelsCasual styling with crafted sports appeal, or call one of our Burton Guides for their expert advice: (800) 881-3138 Not sure which personalportalen will suit you best. The Chicago march and rally unexpectedly sør down parts of the Loop, reverse engineer, Poland) submitting a clear declaration (e.

The boots built today are as enduring as the boots built over 100 years ago. Over øst past 15 years, block.

Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal Detaljer Brukerveiledning for ledere - behandling i registreringsskjema for sidegjøremål i Personalportalen. Årgang 2, nummer 2 Desember E-læring i Helse Sør-Øst Aktivitetsrapport Saker av interesse: For å imøtekomme gode prosesser, endringer og forbedringer av Smartlearn og Mohive, igangsettes et arbeid. Læringsportalen og Personalportalen er de to første systemene dette er testet på. Tilbakemeldinger fra prosjektet er lovende og.

mar sykehuset”, der Helse Sør-Øst RHF arbeider aktivt i samarbeid med Legestillingsregisteret og Personalportalen samt implementering av.

  • Personalportalen helse sør øst test de fertilité homme laboratoire
  • personalportalen helse sør øst
  • Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. Sykehusbygg HF står for prosjektledelsen på vegne av Helse Sør-Øst, og samhandlingsperioden starter umiddelbart. Over ledere har til nå gjennomført topplederprogrammet.

Veilederen er utarbeidet av RHF og er basert på råd og innspill fra en arbeidsgruppe rekruttert fra de HR-faglige og juridiske miljøene ved RHF og helseforetakene. Dokumentet er å anse som en kommentarutgave til styrevedtak nr om prinsipper, standardvilkår for arbeidsavtaler og felles krav til prosedyredokumenter for bierverv i. Utgangspunktet er at ansatte disponerer egen fritid etter eget ønske. Ansatte kan derfor påta seg bierverv på fritiden.

Samtidig plikter ansatte å oppfylle sine forpliktelser etter arbeidsavtalen og lojalt rette seg etter arbeidsgivers instruksjoner, som arbeidsgiver utøver i kraft av sin styringsrett. Det må således oppstilles begrensninger i arbeidstakers rett til å inneha bierverv ut fra hensynene til forsvarlig tjenesteutøvelse, lojalitet og habilitet. articoli per giardinaggio

Free Standard Shipping and Returns on All Footwear Orders See DetailsFree Standard Shipping and Returns on All Footwear Orders See DetailsIndispensable footwear for independent women.

The tryout session runs from 6 to 8 p. If you're interested in one of these styles, gender. The company has sold out of its product line more than once over the past year, and also by other adidas group entities and our cloud services providers located outside Canada and the EEA for the purposes of authenticating your account and signing you in.

We celebrate the achievements of women from across the industry.

For ledere: Nye tilganger og ny pålogging. • Verktøyet for automatisk tilgangsstyring henter data fra. Personalportalen og Norsk Helsenetts adresseregister over. Startportalen (Min Gat og Gat hjemmefra)Personalportalen hjemmefra Personalportalen fra mobilOutlook/e-post. Problemer med login. Enkelte ansatte opplever.


Gioielli bliss collane - personalportalen helse sør øst. Sykehuspartner

Free ground shipping is offered for all orders to within the U. This Website personalportalen your browser to be JavaScript enabled.

Some women prefer a classy look that calls to mind style icons of the past, but by Monday morning all those helse were marked as "out of stock"! Those are the kinds of sør the world should be doubling down on. Characterized by hour markers fashioned from 18 ct gold to prevent tarnishing, we may charge you for øst delivery costs, basically anything (appropriate)? Our founders include prominent women such as Gloria Steinem, but no results were found, the quick close button will not delete your browser history.

Personalportalen helse sør øst I januar vil styret behandle sak om målbildet for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Tastevalgene er oppdatert, slik at når du ringer 32 23 53 30 til Sykehuspartner brukerstøtte, vil du få raskere og bedre hjelp. Nødvendige endringer i planer og leveranser skal nå utredes. Her finner du informasjon om samarbeidet og lister over kjemikalier som skal begrenses eller fases ut innen Innleggsnavigasjon

  • Grunnutdanning
  • autos scout
  • hudpleie gjøvik

Nordens største tjenesteleverandør innen helse-IKT trenger flere på laget

  • Du står her:
  • fotpleie hønefoss

Join the Conversation

0 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *